27. maj 2021

En veteran takker af i bestyrelsen

Af: Jan Kristensen

Foto: Jan Kristensen

Tom Nørgaard har meddelt bestyrelsen for Beslagsmedesektionen, at han stopper ved den kommende generalforsamling den 5. november. Efter imponerende 29 års bestyrelses- og foreningsarbejde vil han gerne afløses i bestyrelsen og gøre plads til nye kræfter.

Helt tilbage i 1986 blev Tom Nørgaard medlem af organisationen, der dengang hed Dansk Smedemesterforening.

-Jeg startede i bestyrelsen helt tilbage i 1992. Her var jeg eksempelvis med til at starte mesterskaberne i Herning, som vi afholdt første gang i 1994. Herning har jeg været med til lige indtil for et par år siden. Jeg har været glad for at arbejde for hele branchens udvikling og forhold, men nu må andre til, siger Tom Nørgaard, der dog ikke har planer om at stoppe som selvstændig.

En meget populær aktivitet blandt kollegerne har været de studieture, som Tom igennem årene har være med til at arrangere for at få inspiration fra andre lande – og styrke netværket imellem smedene. Turene er igennem årene gået eksempelvis til Texas, Oklahoma og Kentucky.

Derudover har Tom været syns- og skønsmand samt medlem af Rådet for hov- og beslagarbejde. Han har repræsenteret branchen i dyrelæge-sammenhænge og ligeledes været med til at godkende værksteder til lærlingeforløb.

I den sidste periode har fokus være på det internationale samarbejde via en bestyrelsespost hos EFFA, der organiserer branchen på europæisk plan.

-Da jeg blev valgt på den seneste generalforsamling, havde jeg besluttet, at det kun skulle være for en periode. Vi skal have nye ind i bestyrelsen, siger Tom Nørgaard.