02. juni 2020   |   Ekspertklumme

Uddannelse og svendeprøve skal opdateres

Af: Johnny Kristensen, chefkonsulent

Der har i branchen længe været en debat om, hvor vidt uddannelsen levede op til forventningerne til de beslag, der i dag stilles af hesteejere. Over en årrække er anvendelse af heste skiftet, således at flere heste i dag trænes med henblik på konkurrence. Det betyder, at der har været et skift fra en mere hobby præget anvendelse til en mere konkurrence præget anvendelse. Derfor belastes flere heste hårdere i dag end tidligere. Det betyder, at de får et større slid på hove og beslag, men også at der opstår flere skader. Dertil kan lægges en øget avl af heste.

Derfor har brancheudvalget for beslagsmedene i TEKNIQ Arbejdsgiverne sat en proces i gang, hvor der kigges på, om det stadig er relevante beslag, der i dag indgår i uddannelsen. Det er muligt, at nogle typer af beslag bør udfases, mens der tilføjes andre beslag, som kunne være mere relevante. Det er dog en proces, der kun er i opstartsfase, og hvor resultatet af disse sondringer stadig er åbne spørgsmål. Så intet er hugget i granit endnu.

Svendprøven

Udover at kigge på de beslag, som indgår i uddannelsen, har der også været et ønske om at kvalitetssikre uddannelsen. Derfor har beslagsmedenes brancheudvalg og skuemestrene i TEKNIQ arbejdsgiverne kigget lidt på, om svendeprøven har en form og struktur, der giver eleverne mulighed for at demonstrere deres faglige kunnen på en relevant og virkelighedsnær måde. Det er især den skriftlig prøve, som har givet anledning til at vende skråen endnu engang. Det primære mål er at se, om der findes en bedre måde at måle og veje elevernes dygtighed på det anatomiske og teoretiske plan. Det kunne eksempelvis handle om at supplere nuværende teoriopgaver med illustrationer, at ændre formen for elevens svar, skabe mere præcist definerede spørgsmål, osv. Der er også fokus på de mere smedefaglige kompetencer i uddannelsen, herunder dagens materialetyper og materialetyper, som vil få indvirkning på udviklingen i branchen fremadrettet.

Hverdagen er vigtigst

Målet med debatten er at sikre branchen udvikler sig i en retning, hvor fremtidens behov dækkes af kompetencerne i uddannelsen. Det er dog et væsentligt udgangspunkt for processen, at hverdagens opgaver med hestene også fylder mest i uddannelsen.