09. november 2020   |   Ekspertklumme

Laver du fejl i din moms?

Af: Jan Kristensen

Næsten hver anden personligt ejet virksomhed laver fejl ved indberetning af moms, viser tal fra Skattestyrelsen. De fleste fejl begår virksomhedsejerne med private udgifter, hvor der trækkes moms fra.

– De personligt ejede virksomheder er en gruppe af virksomheder, der gerne vil indberette korrekt moms. De vil ikke forsøge at snyde, men begår ubevidst gentagende fejl. Vores nye momsguide er målrettet vejledning med konkrete eksempler og huskeregler til de udvalgte virksomheder. Guiden gør dem klogere på, hvornår de kan trække momsen fra, og hvornår de ikke kan, siger Jørgen Wissing Jensen, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Den hyppigste fejl i enkeltmandsvirksomhedernes momsindberetninger er at skelne mellem private og virksomhedsrelaterede udgifter. Et typisk eksempel er køb af tøj til kundemøder, som både kan bruges privat og i en arbejdssammenhæng. Det er en privat udgift, ikke en erhvervsmæssig, og momsen kan derfor ikke trækkes fra udgiften.

– Vi kan godt forstå, at virksomhederne kommer i tvivl om reglerne. Momsområdet er kompliceret, og der findes gråzoner, siger Jørgen Wissing Jensen og fortsætter:

– Fejlene, som enkeltmandsvirksomhederne begår, er oftest af mindre beløbsstørrelser, men mange bække små. Derfor er der et stort potentiale i at tilbyde målrettet vejledning og hjælpe de virksomheder i mål, der allerede er motiveret for at indberette deres moms korrekt.

Den nye momsguide til personligt ejede virksomheder er sendt ud til 57.000 udvalgte virksomheder i første omgang.

Hvad sker der så, hvis Skat kontrollerer en personligt ejet virksomhed og undrer sig over forskellige poster, hvor der er trukket moms? Skattestyrelsen vil typisk bede virksomheden om at indsende dokumentation. Vurderer Styrelsen stadig, at der er fratrukket private udgifter, vil virksomheden få en afgørelse om det – og blive opkrævet momsen af de private udgifter.

-For de virksomheder, der modtager momsguiden, vil der typisk ikke være tale om strafbare forhold, men om manglende forståelse af momsreglerne. Derfor vil virksomhederne typisk heller ikke blive pålagt en bøde, siger Jørgen Wissing Jensen.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.