16. december 2020

Dødsfald: Fhv. beslagsmed Asger Schou Sørensen, Schous Beslagsmedie aps, Ballerup.

Med Asger Schou Sørensen død har faget mistet en mand, som med store visioner i mange år kæmpede for faget og for foreningen – dengang under navnet Dansk Smedemesterforening.

Schou blev født 10. marts 1936 og startede i lære i starten af 50 –erne.

Efter læretiden blev han soldat ved garderhusarregimentet og blev tilknyttet som beslagsmed ved regimentet i ca. 5 år. Efter nogle kortere ansættelser i københavnsområdet startede Schou egen virksomhed i 1960 – Schous Beslagsmedie Aps. Efter nogle år blev industri-ejendommen på Tempovej i Ballerup købt, og her blev der drevet virksomhed frem til år 2000

Det var 40 års virksomhedsdrift på den store klinge med svende og lærlinge. I perioden bliver der udlært 20 lærlinge. Store og vigtige kunder bliver serviceret bla. Den Kongelige stald fra omkring 1982. 12 år senere bliver virksomheden udnævnt til ”Kgl. Hofleverandør.”

Samtidig er Asger Schou Sørensen meget involveret i ”Dansk Smedemesterforening,”  (Tekniq Arbejdsgiverne i dag) Han er både  lokalforeningsformand og formand for beslagsmedene. Asger var en af hovedkræfterne bag:

  • Krav om svendebrev for at være medlem af smedemesterforeningen
  • At fremsætte politisk ønske om autorisation for faget
  • Etablering af ”Rådet for hovpleje” samt udformningen af etisk kodeks og hele registreringsordningen.
  • DM for beslagsmede. Gennemført første gang i 1992 .

Disse initiativer var så fremsynede fra Asgers side, at de stadig er aktuelle den dag i dag.

I år 2000 blev der lukket og slukket i Ballerup. Siden dag boede Asger sammen med sin kone Erna på Møn. Erna døde 2019.