17. februar 2021

Beslagsmede afviser ændring af dyrevelfærdsloven

Af: Jan Kristensen

Staten ønsker i fremtiden med en lovændring at kunne dispensere for almene dyrevelfærdskrav herunder for, hvordan dyr skal passes, tilses og plejes i naturnationalparker. Men denne lovændring medfører risiko for en negativ afsmitningseffekt på pasning af heste i det øvrige samfund, påpeger TEKNIQ Arbejdsgiverne i et høringssvar til de foreslåede ændringer.

Med lovændringen vil beskæring og skoning af heste også kunne blive ramt. Heste, der ikke beskæres og ikke har de korrekte sko, kan blandt andet pådrage sig skader på for eksempel bevægeapparatet. Derfor er de registrerede beslagsmede i TEKNIQ Arbejdsgiverne meget skeptiske overfor muligheden for at dispensere for lovgivningen i dyrevelfærdsloven i forhold til det at holde dyr i naturnationalparker, lyder det i høringssvaret.

– Vi mener ikke, at de foreslåede ændringer er i god harmoni med dyrevelfærdsloven. Formålet med loven er at fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, sikre fodring, læ, vand, hovpleje og sygdomsbehandling og fremme respekt for dyr. Dette er allerede en udfordring i omtalte hestehold, da beskæring og eventuelle hovlidelser reelt ikke kan afhjælpes grundet hestenes manglende håndterbarhed i naturnationalparker, skriver underdirektør Simon O. Rasmussen i svaret fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker hhv. i Gribskov i Nordsjælland og i Fussingø ved Randers. De to naturnationalparker vil blive etableret i løbet af de næste par år.

Naturnationalparkerne i Fussingø og Gribskov er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Der bliver udsat store græssende dyr herunder heste, som skal være med til at skabe en spændende natur, hvor der er mange levesteder for dyr og planter.

De græssende dyr skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at enge, heder og overdrev med de tilknyttede dyr og planter fortsat har egnede levesteder.

Læs hele høringssvaret her.